Наръчник

РЕД ЗА ОФОРМЯНЕ ПРИ ПОКУПКА НА АПАРТАМЕНТ В ЖИЛИЩЕН КОМПЛЕКС

FORTES HILLS

Спрели сте своя избор на един или няколко апартаменти в комплекса

ВАШИТЕ ПО-НАТАТЪШНИ ДЕЙСТВИЯ :

1 За да получите пълна представа за жилищния комплекс FORTES HILLS Вие можете:

да посетите сайта на компанията на адрес: www.fortes-hills.bg

На сайта е публикувана най-подробна и актуална информация за комплекса, данните са в онлайн режим за наличието на свободни апартаменти, техните особености, цени, статут;

Можете да се свържете с нас по какъвто и да е удобен за вас начин: по телефона, на имейл, да дойдете в офиса при нас или при нашите посредници. Ние ще ви предоставим най-пълната и изчерпателна информация, която ще ви бъде необходима.

2. След избора на апартамента, който най вече съответства на вашите изисквания, следва етапът на резервация. Заплащате гаранционна вноска в размер на 2000 евро, след което избраният от вас апартамент се изважда от продажба за срок от 15-30 дни.

3. През това време можете да се запознаете с договора, да се консултирате и да го съгласувате с вашите юристи или адвокати, по ваше желание да се договорите и съгласувате сроковете за познавателното пътуване за по-подробно запознаване с нашия комплекс.

4. През този срок или по време на познавателното пътуване можете да смените избрания апартамент с който и да е друг в нашия комплекс.

5. Ако всичко ви устройва и се изцяло удовлетворен от огледа, по-нататък следва подписването на договора и заплащането за избрания от вас апартамент. В този случай гаранционната вноска ще се зачита за сметка на плащането по договора за покупко-продажба.

6. По-нататък следват етапите на заплащането по договора.

При пълното заплащане в размер на 100 % апартаментът става ваша собственост.

7. Ние поемаме организирането на срещата с нотариус, на която се подписват всички необходими документи за покупко-продажбата на апартамента и срещу допълнително заплащане фирмата на строителя ще извърши всички действия по регистрацията на имота в съответствие с действащото законодателство на България.

8. Едновременно с нотариалния акт се подписва договорът за управление с фирмата.

9. Нотариалният акт (документ за собственост) можете да получите в България, по пощата, на посочения от вас адрес или в нашия офис.

Ще се радваме да си сътрудничим!